Format voor bestuursverslag helpt bij verantwoorden – PO

Format voor bestuursverslag helpt bij verantwoorden – PO

06-12-2020 11:38

Schoolbesturen in het primair onderwijs kunnen gebruik maken van een door de PO-Raad opgesteld format dat helpt bij het schrijven van een kort en bondig bestuursverslag, met een duidelijke lijn en weinig herhalingen. Het format helpt bij het maken van een bestuursverslag dat de doelen en ambities van de organisatie evalueert en zijn werk doet in de horizontale en verticale verantwoording.


Het bestuursverslag is een logisch middel om informatie over financiën en beleid te verzamelen en te structuren. Het schoolbestuur deelt het met de stakeholders om zich te verantwoorden en om het gesprek over het gevoerde beleid te voeren.


Naast pdf en Word is het format bestuursverslag ook als online tool beschikbaar.
De tool is inhoudelijk gelijk aan de pdf- en Wordversie. Het levert een opgemaakt document op, dat je kunt publiceren op de eigen website.

Klik hier voor meer informatie en de formats.