60.000 extra laptops en tablets voor onderwijs op afstand – PO/VO

60.000 extra laptops en tablets voor onderwijs op afstand – PO/VO

18-12-2020 3:01

Het kabinet heeft 15 miljoen euro extra vrijgemaakt om leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs van een laptop of tablet te voorzien in de strijd tegen onderwijsachterstanden in tijden van corona. Met het extra geld wordt de eerdere aanvraagronde uitgebreid en verlengd.
De apparaten zijn bedoeld voor po- en vo-scholen (inclusief sbo en vso) die vanwege hybride onderwijs en les op afstand extra devices nodig hebben voor leerlingen die daar thuis niet over beschikken.

De regeling is toegankelijk voor alle schoolbesturen. Aan de schoolbesturen die in aanmerking willen komen voor de extra devices wordt een eigen bijdrage van 25% gevraagd.

Om de inkoop van grote aantallen devices zo snel mogelijk te kunnen uitvoeren heeft OCW ervoor gekozen de uitvoering van deze regeling bij SIVON te beleggen. De aanvragende schoolbesturen wordt dringend gevraagd om lid van SIVON te zijn, dan wel te worden. De reden hiervoor is dat SIVON door de aanbestedingswetgeving zeer beperkt kan leveren aan niet-leden.

SIVON vraagt u daarom om een ledenovereenkomst te tekenen. Deze ontvangt u zodra uw aanvraag is gehonoreerd. Lidmaatschap van SIVON verplicht u op geen enkele manier tot afname van andere diensten en producten die SIVON namens schoolbesturen inkoopt.

Wilt u geen lid worden, of zijn de kosten voor lidmaatschap van SIVON een drempel voor uw schoolbestuur, neem dan contact met SIVON via info@sivon.nl.

Voor wie?

 • Scholen die in het voorjaar of in de eerdere aanvraagronde van medio december 2020 nog geen aanvraag voor devices hebben ingediend. 
 • Schoolbesturen die al een aanvraag hebben ingediend, hoeven niets extra te doen. 
 • Schoolbesturen die al eerder een aanvraag hebben gedaan, kunnen niet nogmaals devices aanvragen. Het uitgangspunt blijft dat eerst schoolbesturen kijken hoe ze zelf kunnen ondersteunen en als dat niet lukt, gebruik gemaakt kan worden van deze regeling. 

Voorwaarden

Alleen schoolbesturen kunnen een aanvraag indienen; hierbij moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • De leerlingen voor wie devices worden aanvraagd hebben thuis geen laptop of tablet voor les op afstand in tijden van corona en de school kan hen hier niet in voorzien.
 • Het bestuur heeft alle overige bestaande regelingen en mogelijkheden onderzocht. Denk aan devices aanschaffen met eigen middelen of een aanvraag doen bij de gemeente of andere fondsen. Ondanks dat is het niet gelukt om extra devices voor de leerlingen te krijgen.

Hoe werkt de aanvraag?

 1. SIVON koopt nieuwe devices en zorgt dat deze zo snel mogelijk aan het schoolbestuur worden geleverd.  
 2. De nieuwe devices worden geleverd inclusief standaardsoftware, lader, hoes en 1 jaar fabrieksgarantie. Eventuele na–configuratie, aanvullende software zoals Office 365, uitlevering aan leerlingen en verzekering is de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur.
 3. De devices worden eigendom van het schoolbestuur. 
 4. Aan de schoolbesturen wordt een eigen bijdrage van 25% van de prijs van het device gevraagd. SIVON verstuurt een factuur naar het schoolbestuur voor deze eigen bijdrage.

Voorrang voor scholen die achterstandsmiddelen ontvangen

Scholen die achterstandsmiddelen ontvangen hebben voorrang. Voor het po gaat het om de onderwijsachterstandsmiddelen. Voor het vo gaat om de leerplusregeling en de cumi-middelen.

Scholen die deze middelen niet ontvangen mogen ook een aanvraag doen. Deze aanvragen worden pas in behandeling genomen wanneer de scholen die achterstandsmiddelen ontvangen, zijn voorzien van devices. 

Type devices 

U kunt kiezen uit 3 type devices:

 • Windows-laptops (minimaal 13 inch scherm en 128 GB SSD opslag)
 • Chromebooks (minimaal 11,6 inch scherm, inclusief G-suite for Education)
 • iPads (laatste model)

Wilt u meer weten over de devices? Bekijk dan het overzicht met de minimale specificaties die SIVON zal leveren.

Eigen bijdrage

Aan de schoolbesturen wordt een eigen bijdrage van 25% van de prijs van het device gevraagd.

De aanbesteding voor de devices moet nog plaatsvinden. Daarom zijn de definitieve prijzen en de hoogte van de eigen bijdrage nog niet bekend. De geschatte eigen bijdrage is:

 • 125 euro voor Windows-laptops
 • 70 euro voor Chromebooks
 • 95 euro voor iPads

De definitieve eigen bijdrage kan mogelijk hoger of lager uitvallen.

Procedure

Om zoveel mogelijk scholen te helpen, stelt SIVON in nauwe samenwerking met het ministerie van OCW en de sectorraden een verdeling vast van de beschikbare devices over het aantal aanmeldingen van schoolbesturen. We kunnen niet garanderen dat we aan de volledige vraag kunnen voldoen.

De beschikbare voorraden op de markt kunnen ertoe leiden dat er in overleg keuzes moeten worden gemaakt over toedeling. Mocht er niet aan de volledige vraag kunnen worden voldaan, dan krijgen scholen met meer achterstandsleerlingen voorrang.

De aanvragen worden door medewerkers van OCW, PO-Raad, VO-raad en SIVON behandeld op basis van bovenstaande voorwaarden. Wij informeren u daarna of u in aanmerking komt voor extra devices en hoe het proces verder verloopt. 

Aanmelden 

Voldoet u aan de voorwaarden en bent u akkoord met de eigen bijdrage? Meld u dan aan via onderstaand aanmeldformulier.

Deadline aanvragen: vrijdag 15 januari om 17:00 uur.

Klik hier voor meer informatie en het aanvraagformulier.

Bron: SIVON