Onderwijs tijdens corona: wat mag wel en niet volgens de privacywetgeving?

Onderwijs tijdens corona: wat mag wel en niet volgens de privacywetgeving?

07-01-2021 10:45

Scholen zijn verplicht om te zorgen voor een veilige leer- en werkomgeving voor leerlingen en leraren. In het geval van een ziekmelding willen zij logischerwijs graag weten of er sprake is van een besmetting met het coronavirus. De AVG verbiedt het om gezondheidsgegevens te registreren. Er mag geregistreerd worden dat iemand ziek is of thuis onderwijs geeft of volgt, maar niet wat die persoon mankeert. Deelt de leerling of medewerker uit zichzelf wat hij of zij mankeert? Ook dat is geen reden om het te noteren.


Volgens de privacyregels mogen onderwijsinstellingen:

Digitaal thuisonderwijs

Leerlingen en studenten kunnen tijdens de coronacrisis thuis les krijgen via online (video)bellen. En maken vaak thuis tentamens of toetsen waarbij er digitale surveillance is (online proctoring).

Er is veel informatie te halen uit de beelden die bij online (video)bellen en online proctoring worden verzonden naar onderwijsinstellingen of medestudenten.

Bijvoorbeeld over hoe leerlingen of studenten presteren, hoe zij zich gedragen en hoe het is gesteld met hun concentratie. Maar bijvoorbeeld ook over religieuze uitingen, hoe een leerling of student woont of wat gezinsleden doen die in de achtergrond zichtbaar zijn.

In tegenstelling tot in de normale lespraktijk, kunnen deze observaties nu makkelijk worden opgeslagen en verspreid. Of in verkeerde handen vallen, bijvoorbeeld als de systemen niet goed zijn beveiligd.

Onderwijsinstelling verantwoordelijk

Als onderwijsinstellingen online (videobellen) en/of online proctoring inzetten, zijn zij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Dat bepaalt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Volgens de AVG moeten onderwijsinstellingen onder meer:

  • Vooraf scherp toetsen of online (video)bellen of online proctoring echt noodzakelijk is.
  • Leerlingen, studenten, docenten en de ouders van minderjarige kinderen informeren over hoe hun persoonsgegevens (of die van hun kind) worden beschermd.
  • Eisen stellen aan de softwarebedrijven die de systemen leveren, zodat die ook werken volgens de AVG. Bijvoorbeeld dat gegevens niet te lang worden bewaard.

Aanbevelingen

De Autoriteit Persoonsgegevens doet onderwijsinstellingen een aantal concrete aanbevelingen om de privacy van hun leerlingen of studenten en personeel te beschermen:

PO-Raad en VO-raad

De PO-Raad heeft aangegeven dat zij de voorschriften te strikt vindt. Om voor een veilige leer-en werkomgeving te kunnen zorgen kan het nodig zijn om een registratie bij te houden. De PO-Raad en de VO-raad zijn hier met de Autoriteit Persoonsgegevens en het ministerie van OCW over in gesprek.

Contactpersoon GOC Consultants

Mocht je nog vragen hebben dan kun je natuurlijk altijd contact opnemen met onze privacy jurist Arnelieke de Bondt: a.debondt@goc-consultants.nl of 06-4573 2662 

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens
PO-Raad