Brochure fluctuaties in achterstandsscores scholen

Brochure fluctuaties in achterstandsscores scholen

03-05-2021 1:25

Veel scholen hebben te maken met leerlingen met kans op (niet-coronagerelateerde) onderwijsachterstanden. Het ministerie van OCW heeft samen met CBS een brochure gemaakt om schoolleiders te informeren over de fluctuaties die kunnen optreden in de achterstandsscore van scholen en daarmee in het geld dat zij voor onderwijsachterstanden ontvangen.

Het ministerie van OCW geeft besturen van basisscholen ieder jaar geld om achterstanden te voorkomen en tegen te gaan. Deze verdeling gebeurt op basis van de onderwijsachterstandenindicator van het CBS. De bedragen die scholen ontvangen, worden op bestuursniveau uitgekeerd en kunnen van jaar tot jaar fluctueren. In de brochure ‘Fluctuaties achterstandscores scholen’ is te lezen hoe die bedragen worden vastgesteld en waardoor de bedragen kunnen fluctueren.

Meer informatie over de financiering aanpak onderwijsachterstanden en de CBS indicator zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid en het CBS.

Bron: AVS / Rijksoverheid / CBS