Extra aanvraagmogelijkheid Subsidieregeling extra hulp in de klas

Extra aanvraagmogelijkheid Subsidieregeling extra hulp in de klas

03-05-2021 1:09

Op 26 april 2021 is de Subsidieregeling extra hulp voor de klas gewijzigd. Er wordt een extra tijdvak toegevoegd om subsidie aan te vragen voor scholen voor het primair en voortgezet onderwijs. Ook scholen voor het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs komen voor deze regeling in aanmerking. Voor deze onderwijsvormen wordt verwezen naar de subsidieregeling.

Ondanks dat scholen hard gewerkt hebben om via afstands- en hybride onderwijs voldoende aandacht te geven aan de ontwikkeling van hun leerlingen, is in het afgelopen schooljaar bij veel van hen een vertraging op hun individuele leerlijn ontstaan ten opzichte van andere schooljaren.

In het Nationaal Programma Onderwijs is het verlengen van de Subsidieregeling extra hulp voor de klas van 31 juli 2021 tot en met eind 2021 opgenomen voor het primair en voortgezet onderwijs. Uitgangspunt bij het vormgeven van deze wijzigingsregeling is om het aanvraagproces voor de nieuwe aanvraagperiode zo veel mogelijk gelijk te houden aan het eerste aanvraagtijdvak van 1 januari tot en met 31 juli 2021 voor het primair en voortgezet onderwijs. Dit om scholen – die door de coronacrisis en de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs de komende maanden al onder druk staan – zo min mogelijk te belasten.

Door een tweede tijdvak aan de subsidieregeling toe te voegen wordt het mogelijk dat scholen in het primair en voortgezet onderwijs ook voor de periode augustus 2021 tot en met december 2021 een beroep kunnen doen op subsidie om de continuïteit van het onderwijs en de gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen door middel van de inzet van (extra) personeel. Daarnaast kunnen scholen die eerder nog geen gebruik maakten van deze regeling alsnog een aanvraag doen in het tweede aanvraagtijdvak. Hierbij kunnen ze alleen een beroep doen op de middelen voor het tweede tijdvak. Het toevoegen van een tweede tijdvak in deze wijzigingsregeling biedt de mogelijkheid om opnieuw te kijken naar de gewenste verdeling over de categorieën van de te subsidiëren activiteiten. Tevens kunnen de scholen hun activiteiten ononderbroken voortzetten in het tweede tijdvak.

De Subsidieregeling extra hulp voor de klas in verband met de opstelling van een nieuw aanvraagtijdvak en het invoegen van hoger onderwijs in de regeling is hieronder te downloaden.

Bron: AVS / Overheid.nl