Google Workspace for Education (Google G Suite) kan gebruikt blijven worden na afspraken met Google

Google Workspace for Education (Google G Suite) kan gebruikt blijven worden na afspraken met Google

13-08-2021 11:03

Eerder berichtten wij over de hoge privacyrisico’s in Google Workspace for Education (Google G Suite).
Begin juli hebben SIVON en SURF een akkoord bereikt met Google waarin de hoge privacyrisico’s worden weggenomen.

Om Workspace for Education te blijven gebruiken, moeten scholen zelf nog een aantal handelingen uitvoeren. Op de website van SIVON lees je daar meer over.

Als je Google Workspace for Education wilt blijven gebruiken, dan moet je 3 handelingen uitvoeren, namelijk:

  1. De nieuwe Google voorwaarden accepteren.
    Google stuurt alle bekende IT-administrators (systeembeheerders) van Workspace for Education (Plus) een e-mail met informatie over het accepteren van de nieuwe overeenkomst met Google.
    Heb je op 13 augustus 2021 nog niets ontvangen van Google? Vul dan dit formulier in.
  2. De juiste (technische) instellingen invoeren. De standaard instellingen van Google Workspace geven niet de beste bescherming van persoonsgegevens
  3. Een onderwijsspecifieke Data protection impact assessment (DPIA) uitvoeren.
    De AVG schrijft voor dat elke onderwijsinstelling zelf een eigen risicoafweging moeten maken. Dit heeft niet alleen te maken met de formele verantwoordelijkheid van het schoolbestuur, maar ook met de specifieke manier waarop Google Workspace for Education binnen jouw organisatie wordt ingezet en de maatregelen die daarbij zijn genomen.

In het genoemde artikel op de website van SIVON wordt elke handeling nader toegelicht. Daar vind je handleidingen en meer achtergrondinformatie.

Bekijk ook de veelgestelde vragen.

SIVON heeft voor leraren en docenten, ouders van leerlingen en de Raad van toezicht en Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad een voorbeeldbrief gemaakt over dit onderwerp.

Ben je lid van SIVON? Ga dan naar Voorbeeldbrieven Google Workspace – SIVON-leden

Ben je geen lid van SIVON? Ga dan naar Voorbeeldbrieven Google Workspace – niet-leden

Meer informatie

Vanaf half augustus organiseert SIVON elke week een webinar om scholen te informeren over de nieuwe voorwaarden, de onderwijsspecifieke DPIA en de technische instellingen. Bekijk hier de data om je aan te melden.

Nog vragen? Neem dan contact op met onze adviseur Arnelieke de Bondt (a.debondt@goc-consultants.nl)

Bron: Sivon / PO-Raad

Eerdere nieuwsberichten hierover op onze website:

Juni 2021: Advies Autoriteit Persoonsgegevens: Google Workspace kent teveel risico’s

Maart 2021: DPIA voor Google G Suite