Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt voor privacyrisico’s in het onderwijs

Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt voor privacyrisico’s in het onderwijs

09-11-2021 12:24

De toenemende inzet van technologie in het onderwijs zorgt voor steeds meer datastromen met (gevoelige) informatie over leerlingen. Dit brengt risico’s met zich mee en maakt de bescherming van persoonsgegevens in het onderwijs essentieel. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de trends en risico’s in het onderwijs in kaart gebracht en heeft de onderwijssector aanbevelingen gegeven, zodat onderwijsinstellingen zorgvuldig omgaan met de gevoelige gegevens van leerlingen, studenten, ouders en medewerkers.

De AP signaleert drie belangrijke trends en risico’s:

  1. monitoring van leerlingen en studenten;
  2. afhankelijkheid van grote leveranciers;
  3. meer uitwisseling van gegevens in samenwerkingsverbanden.   

Afhankelijkheid van grote (internationale) leveranciers maakt het lastig om gegevensbescherming te waarborgen. Recente datalekken en andere incidenten tonen aan bovendien dat de beveiliging van deze gegevens extra aandacht verdient.

Aanbevelingen aan de sector

De aanbevelingen van de AP richten zich op het op orde krijgen van de basis en het versterken van de positie van de onderwijssector in de digitale maatschappij. De AP constateert ook dat de sector al aan de slag is met de aanbevelingen. Tegelijkertijd ziet de AP ook dat een faciliterende rol vanuit de overheid noodzakelijk is om aan een deel van de aanbevelingen opvolging geven. 

Op de site van Kennisnet is meer informatie te vinden over: Informatiebeveiliging en privacy (IBP) en het Netwerk Informatiebeveiliging

Lees hier hoe PO-Raad en VO-raad zich inzetten voor technologie die bijdraagt aan onderwijskwaliteit.

Zie ook het artikel: Meldplicht voor scholen na hack

Bron: PO-Raad / AP