Publiceren jaarverslag nu bij wet verplicht

Publiceren jaarverslag nu bij wet verplicht

02-03-2022 3:27

Schoolbesturen zijn voortaan wettelijk verplicht om hun jaarverslag te publiceren. Deze verplichting geldt voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Het jaarverslag (bestuursverslag en jaarrekening) dient in ieder geval via de website van de onderwijsinstelling openbaar gemaakt te worden.

In het voortgezet onderwijs publiceren vrijwel alle besturen hun jaarverslag al. Dat blijkt uit de jaarlijkse monitor die de VO-raad uitvoert naar het naleven van de lidmaatschapseisen uit de code goed bestuur. Dat hebben de leden van de VO-raad namelijk met elkaar afgesproken in 2015, en vastgelegd als lidmaatschapseis in de code goed bestuur. Ook bij de actualisatie van de code in 2019 is deze eis blijven bestaan.

In het primair onderwijs blijkt dat in praktijk nog niet alle besturen jaarlijks het verslag publiceren. De Monitorcommissie van OCW, die in de gaten houdt hoe de professionalisering van het bestuur zich in het primair onderwijs ontwikkelt, constateerde eerder dit jaar dat een kwart van alle besturen in het primair onderwijs het jaarverslag niet publiceren. Met de wetswijziging heeft de inspectie nu een juridische basis op basis waarvan zij haar toezichthoudende taken kan blijven uitoefenen. Concreet betekent dit dat de inspectie boetes uit kan delen als organisatie zich niet aan de wettelijke openbaring houden. 

Format bestuursverslag 

Om schoolbesturen en scholen te ondersteunen bij het maken van een jaarverslag, ontwikkelde de PO-Raad een handig format. Dit Format Bestuursverslag helpt bij het schrijven van een kort en bondig verslag dat de doelen en ambities van de organisatie evalueert en ondersteunt in de horizontale en verticale verantwoording. Nieuw dit jaar: een handig, opgemaakt, invulbaar Word-formulier. 

Voorbij het verplichte nummer 

Het bestuursverslag is een logisch middel om informatie over financiën en beleid te verzamelen en te structuren. Het schoolbestuur deelt het verslag met stakeholders om zich te verantwoorden en om het gesprek over het gevoerde beleid te voeren. Idealiter is de informatie in het verslag ook bruikbaar om een breder beeld van de sector te verkrijgen. Met die doelen is door een werkgroep van schoolbesturen en controllers een format met een werkbare en overzichtelijke structuur ontwikkeld, dat (mits goed ingevuld) aan alle wettelijke vereisten voldoet.  

Het Format Bestuursverslag po is hier te vinden.  

De PO-Raad en de VO-raad hebben samen ook de benchmark PO&VO gelanceerd. Via deze website kunnen besturen, maar ook andere belanghebbenden, objectieve informatie over alle schoolbesturen in het po en vo, met elkaar vergelijken.

Bron: PO-Raad / VO-raad