Nieuwe manieren inzien status bekostiging (po)

Nieuwe manieren inzien status bekostiging (po)

03-03-2022 3:53

Vanaf 14 maart 2022 heeft u als bestuur of school nieuwe mogelijkheden om in te zien welke leerlingen voor bekostiging in aanmerking komen. Het gaat om directe bekostigingsmeldingen via uw LAS en het nieuwe dashboard Overzicht Statustoekenning Bekostiging (OSB) via Mijn DUO.

Voordat u directe meldingen ontvangt en het nieuwe dashboard kan raadplegen, ontvangt u eerst eenmalig initiële meldingen van uw voorlopige bekostigingsgrondslagen (IVBG).

Eenmalige meldingen IVBG

Tussen 14 en 21 maart 2022 ontvangt u van DUO eenmalig de IVBG-meldingen. Hiermee worden de voorlopige bekostigingsgrondslagen van de inschrijvingen vastgesteld en teruggekoppeld aan de scholen. Deze meldingen ontvangt u van ons via uw leerlingenadministratiesysteem (LAS).

Een melding IVBG laat de bekostigingsstatus zien van leerlingen:

  • op teldatum 1 februari 2022 voor de reguliere bekostiging 2023.
  •  op de teldatums voor groei van 1 december 2021 tot en met 1 maart 2022 voor de groeibekostiging van het schooljaar 2021-2022.

Directe meldingen over bekostiging

Na deze eerste terugkoppeling krijgt u voortaan van ons – via uw LAS – direct een melding of een leerling wel of niet bekostigd wordt. U ziet deze melding direct na het uitwisselen van uw gegevens met ROD.

Dashboard OSB

Vanaf 21 maart 2022 kunt u het nieuwe dashboard Overzicht Statustoekenning Bekostiging (OSB) inzien. Dit dashboard vindt u op Mijn DUO en het geeft actueel inzicht in de bekostigingsstatussen van uw inschrijvingen. Dit zijn de inschrijvingen die vanuit uw LAS zijn uitgewisseld met ROD. Op dit dashboard ziet u welke leerlingen wel of niet worden bekostigd voor de verschillende teldatums. Daarnaast vindt u hier de bekostigingssignalen. U kunt deze gegevens ook downloaden. 

Einde GTB-overzichten

Door de komst van het dashboard OSB, komen er geen nieuwe GTB-overzichten meer. De oude overzichten blijven nog wel beschikbaar tot en met 31 december 2023 op Mijn helpdesk po. U vindt op het GTB-overzicht de aantallen die zijn bijgewerkt tot de sluiting van BRON op 6 december 2021.

Deadline inschrijven leerlingen 8 april 18.00 uur

U hebt tot en met 18.00 uur op 8 april 2022 de tijd om de inschrijvingsgegevens in te voeren, te controleren en waar nodig te corrigeren in ROD. Daarna stelt DUO de bekostigingsstatussen voor de teldatum 1 februari 2022 en de groeiteldatums van 1 december 2021 tot en met 1 maart 2022 definitief vast.

De deadline 8 april 2022 voor deze teldatums geldt alleen voor het overgangsjaar 2022.

Bekijk Gegevens bekostiging inzien voor meer informatie.

Bron: DUO