Adviesrapport brengt helderheid over bestuurlijke verantwoordelijkheid bij ICT

Adviesrapport brengt helderheid over bestuurlijke verantwoordelijkheid bij ICT

12-04-2022 1:28

Digitalisering biedt kansen voor goed onderwijs, maar brengt ook beperkingen en risico’s met zich mee. Iets waar je je als bestuur doorgaans goed van bewust bent. Maar wat is precies de bestuurlijke verantwoordelijkheid bij ICT en hoe zouden we daar als sector invulling aan kunnen geven? In opdracht van de VO-raad, PO-Raad, Kennisnet en SIVON heeft een groep van acht bestuurders uit het po en vo zich gebogen over de vraag wat nodig is om als onderwijs grip te houden op digitalisering. Hun recent opgestelde advies ‘Regie op ICT’ schetst een heldere kijk op de opgave van bestuurders bij digitalisering.


In lijn met het advies wordt richting de ALV in juni besluitvorming voorbereid over de noodzaak tot minimale sectorale standaarden rondom cybersecurity en meer verplichting tot collectieve samenwerking. Dit gebeurt onder andere via een webinar voor schoolbestuurders op 19 mei. Schoolbestuurders in het vo hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen via de ledenbrief van de VO-raad die op 30 maart is verstuurd.

Lees ook het artikel ‘Te groot om te laten liggen: waarom regie op ICT geen uitstel duldt’ in het nieuwe vo-magazine (blz 20-21). 

Bron: VO-raad