In-company-trainingen over modernisering van het Participatiefonds

In-company-trainingen over modernisering van het Participatiefonds

13-04-2022 9:12

GOC Consultants biedt in-company-training aan. Deze trainingen zijn om directeuren en P&O-ers voor te bereiden op de gevolgen van de modernisering van het Participatiefonds.

Directeuren in het primair onderwijs weten dat ze aangesloten zijn bij het Participatiefonds. Zij weten daardoor dat er premie afgedragen wordt. En vaak kennen ze ook de term ‘instroomtoets. Met name in situaties waarin tijdelijke contracten niet worden voortgezet. Meer hoeven ze eigenlijk niet te weten. Het indienen van vergoedingsverzoeken en de contacten met het fonds zijn meestal centraal, bovenschools, verzorgd. Maar dat verandert nu de modernisering van het Participatiefonds per 1 augustus 2022 een feit is.

Nieuwe regels

Vanaf 1 augustus 2022 is de beoordeling van vergoedingsverzoeken, vervangen door een ander regime. Op basis van deze nieuwe regels besluit het fonds om kosten van werkloosheidsuitkeringen over te nemen van een schoolbestuur. Het Participatiefonds bekostigt dan niet langer de volledige uitkeringskosten meer maar nog maar 50% daarvan. In bepaalde gevallen vergoedt het fonds 90% van de kosten. Als een werkgever daarvoor in aanmerking wil komen dan moet er een goed dossier liggen. Er moeten voldoende inspanningen zijn geweest om te voorkomen dat de medewerker instroomt in de WW. Dit vraagt om meer kennis van de regels van het Participatiefonds dan nu meestal het geval is. En het vraagt om bewustwording. Omdat voordat een medewerker een dienstverband krijgt, de aard van zijn arbeidsovereenkomst bepalend kan zijn. Dit weegt mee of het Participatiefonds na afloop van het dienstverband 50% of 90% van de uitkeringskosten gaat dragen.

Training

In de in-company-training nemen wij directeuren en P&O-ers in vogelvlucht mee door de nieuwe regels van het Participatiefonds. Op zaken die voor directeuren van belang zijn, zoomen we specifiek in. Onderwerpen zoals: wat dit voor het aannamebeleid kan betekenen? En wat er van de directeuren verwacht wordt. Bent u geïnteresseerd in deze training? Stuur dan een mailbericht naar info@goc-consultants.nl of bel uw vaste contactpersoon.

Zie meer info hier