Bekostigingsbedragen NPO schooljaar 2022-2023 gepubliceerd

Bekostigingsbedragen NPO schooljaar 2022-2023 gepubliceerd

22-04-2022 1:06

Alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs krijgen uit het Nationaal Programma Onderwijs aanvullende bekostiging. Hoewel het gaat om de bekostiging van schooljaar 2022-2023 is eerder al besloten dat de besteding ervan indien nodig kan worden uitgesmeerd over de twee schooljaren erna tot en met 2024-2025.

Op de website van NPOnderwijs.nl is een informatietool geplaatst waarmee scholen kunnen zien op welk bedrag zij in totaal kunnen rekenen. Het totaalbedrag per school is gebaseerd op het leerlingenaantal van 1 oktober 2021.

Naast de rekentool geeft de website een toelichting op de verschillende bedragen, waaronder:

  • Bedrag per leerling voor schooljaar 2022-2023
  • Extra bijdrage bij meer risico op onderwijsachterstand
  • Extra bekostiging voor nieuwkomers
  • Tijdelijke verhoging budget samenwerkingsverbanden vo

Bron: NPOnderwijs