Uitkering betaald ouderschapsverlof naar 70% van het dagloon

Uitkering betaald ouderschapsverlof naar 70% van het dagloon

13-05-2022 10:57

Een werknemer heeft – tot een kind de leeftijd van acht jaar heeft bereikt – recht op onbetaald ouderschapsverlof. Dit verlof bedraagt 26 maal de arbeidsduur per week. De cao kan regelen dat het salaris gedeeltelijk wordt doorbetaald. In het primair en voortgezet onderwijs geldt dat maximaal 415 uur betaald ouderschapsverlof opgenomen kan worden.

De Nederlandse overheid heeft nu bepaald – naar aanleiding van een Europese richtlijn – dat ouders met ingang van 2 augustus 2022 recht hebben op negen weken betaald ouderschapsverlof. Voorwaarde is dat dit verlof in het eerste levensjaar van het kind wordt opgenomen. Ouders krijgen op deze manier meer de tijd om aan de nieuwe gezinssituatie te wennen. Ook kunnen de ouders zo meer bewust keuzes maken over de verdeling tussen werken en zorgtaken.

De werkgever kan voor het betaald ouderschapsverlof een vergoeding bij UWV aanvragen. Deze vergoeding bedraagt 70% van het dagloon van de werknemer tot maximaal 70% van het maximum dagloon.