Subsidieregeling voor kinderen en jongeren die niet staan ingeschreven op een school

Subsidieregeling voor kinderen en jongeren die niet staan ingeschreven op een school

01-07-2022 10:02

De nieuwe subsidieregeling ‘Wel in ontwikkeling’ is bedoeld voor kinderen en jongeren die op dit moment niet staan ingeschreven op een school.

Het doel van de subsidieregeling is om kinderen en jongeren die op dit moment niet ingeschreven staan op een school, te helpen de afstand tot onderwijs te verkleinen en ook om hen te steunen in hun ontwikkeling.

Van 1 juli tot en met 30 september 2022 kunnen Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs daarom deze subsidie aanvragen. De aanvragende samenwerkingsverbanden worden ook ondersteund door de landelijke partners van dit project: Ingrado, Gedragswerk en OZJ.

Belangrijke voorwaarden

  • U doet mee aan het monitoronderzoek dat DUS-I uitvoert tijdens en na afloop van het subsidietraject.
  • Elk samenwerkingsverband stelt voor minimaal 5 niet-ingeschreven kinderen of jongeren vast:
    • Hoe de samenwerking tussen de betrokken partijen eruit ziet om voor niet-ingeschreven kinderen en jongeren leren en ontwikkelen mogelijk te maken.
    • Hoe de plannen voor ontwikkeling eruit zien, zodat de gekozen oplossingen mogelijk ook voor anderen beschikbaar komen.
    • Welke middelen en mogelijkheden nodig zijn voor de niet-ingeschreven kinderen en jongeren om onderwijs mogelijk te maken, en in hoeverre deze aanwezig zijn.
  • U doet ook mee aan de steekproefcontrole die DUS-I uitvoert tussen 30 september 2022 en 31 juli 2025.

Subsidie aanvragen

U kunt dus van 1 juli tot en met 30 september 2022 subsidie aanvragen. Gebruik hiervoor onderstaande link naar het online formulier. U ontvangt binnen 13 weken na het ontvangen van uw aanvraag een beschikking. Daarin staat of u subsidie ontvangt.

Hoogte subsidie en budget

Het beschikbare budget is € 5.800.000. In de bijlage van de regeling staat ook hoeveel subsidie de samenwerkingsverbanden maximaal mogen aanvragen. Een aantal samenwerkingsverbanden kunnen minder subsidie aanvragen, omdat zij al eerder via een projectsubsidie geld hebben ontvangen.

Subsidie verantwoorden

Heeft u subsidie ontvangen? Dan moet u deze na afloop verantwoorden. Dit houdt dus in dat u laat zien dat alle activiteiten zijn uitgevoerd en dat u aan alle verplichtingen heeft voldaan.

De verantwoording vindt plaats in de jaarverslaggeving met model G1, volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs of Regeling jaarverslaglegging onderwijs BES.

Klik hier om de subsidie aan te vragen

Bron: DUS-I