Handreiking onderwijs voor kinderen en jongeren uit Oekraïne 

Handreiking onderwijs voor kinderen en jongeren uit Oekraïne 

24-08-2022 1:04

Om schoolleiders, bestuurders en gemeenten te ondersteunen bij het bieden van onderwijs aan leerlingen uit Oekraïne, heeft het ministerie van OCW een handreiking gelanceerd. Deze handreiking biedt handvatten en kaders rondom de invulling van onderwijs, de inzet van onderwijspersoneel, bekostiging en toezicht. De handreiking is tot stand gekomen in samenwerking met LOWAN, de VNG, de VO-raad en de PO-Raad. 

De handreiking is een aanvulling op de Wet en regeling tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom van ontheemden. Deze noodwet is sinds 14 juli 2022 van kracht. 

Subsidie voor kennisdeling

Ook stelt het Rijk 3 miljoen euro subsidie beschikbaar voor nieuwkomersscholen en Internationale Schakelklassen (ISK). Met deze subsidie worden zij gestimuleerd om hun expertise met andere scholen te delen. Voor het primair onderwijs is er 2,5 miljoen euro beschikbaar en voor het voortgezet onderwijs 0,5 miljoen euro. Naar verwachting wordt de subsidieregeling in het najaar gepubliceerd. Het ministerie geeft aan dat scholen wel al kunnen starten met het delen van expertise, omdat gemaakte kosten vanaf maart 2022 onder de regeling vallen. 

De handreiking is te downloaden op de site van de Rijksoverheid.

Bron: PO-Raad