Subsidieregeling voor schoolleiders (po) van buiten het onderwijs 

Subsidieregeling voor schoolleiders (po) van buiten het onderwijs 

01-09-2022 1:14

Vanaf 1 september 2022 kunnen schoolbesturen in het primair onderwijs in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van het opleiden en begeleiden van schoolleiders van buiten het onderwijs. Voor dit tijdvak kunnen schoolbesturen tot 15 oktober 2022 een aanvraag indienen via DUS-I.  

In de subsidieregeling worden schoolleiders van buiten het onderwijs gedefinieerd als personen die de afgelopen drie jaar niet in het onderwijs hebben gewerkt als intern begeleider, leraar, schoolleider of adjunct-schoolleider. Er zijn een aantal voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor de subsidie:

  • De schoolleider van buiten dient een aanstelling te hebben bij het bestuur;
  • Er moet een begroting ingediend worden;
  • De schoolleider dient ingeschreven te staan bij een van de opleidingen zoals genoemd in de bijlage van de subsidieregeling; 
  • Er dienen afspraken gemaakt te zijn over onder meer de begeleiding van de schoolleider van buiten, het studieverlof en de verdeling van de kosten (voor de volledige lijst, zie de subsidieregeling). 

Het eerste tijdvak voor het aanvragen van de subsidie sluit op 15 oktober 2022. Op 16 oktober 2022 start het volgende tijdvak. Dit eindigt op 15 oktober 2023. Per schoolleider van buiten bedraagt de subsidie maximaal € 20.000,-.  Op de website van DUS-I kunnen schoolbesturen meer informatie vinden en een aanvraag indienen.  

Bron: PO-Raad