Bekostigingsbedragen kalenderjaar 2023 bekend (po)

Bekostigingsbedragen kalenderjaar 2023 bekend (po)

02-09-2022 12:42

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de bekostigingsbedragen van 2023 eerder bekendgemaakt. Zo kunnen schoolorganisaties beter hun bekostiging van 2023 begroten. OCW loopt hiermee vooruit op de officiële publicatie van de eerste regeling bekostiging 2023 in november. Door de automatische prijsbijstelling worden deze bedragen eind september nog wel wat aangepast.

Per 1 januari 2023 wordt de bekostiging vereenvoudigd. De rekenregels zijn al een tijdje bekend. Ook is een indicatie van de vereenvoudigde bekostiging gepubliceerd, maar deze bedragen zijn inmiddels gedateerd. Dit komt vooral door het extra geld voor het dichten van de loonkloof en de loonbijstelling 2022.

De bekostigingsbedragen voor 2023 worden officieel pas gepubliceerd in de eerste regeling bekostiging 2023, die gepland staat voor november. Maar voor het begrotingsproces van schoolorganisaties is november veel te laat. Daarom heeft OCW na overleg met de PO-Raad de bekostigingsbedragen voor 2023 al gedeeld, nog voor de publicatie van de officiële regeling. Deze bedragen zijn verwerkt in het model vereenvoudigde bekostiging. Met deze bedragen en dit model kunnen schoolorganisaties hun Rijksbekostiging 2023 begroten.

Let wel op: door een probleem met de kijkglazen zijn de bekostigingsbedragen lichte en zware ondersteuning voor samenwerkingsverbanden nog indicatief. De verwachting is dat OCW eind september de bedragen kan communiceren. De bedragen worden dan opgenomen in de regeling bekostiging 2023.

Het bedrag voor de professionalisering en de begeleiding van starters en schoolleiders is in het bekostigingsmodel opgenomen als een structurele bekostiging per jaar. Feitelijk loopt deze regeling tot 1 augustus 2023 en moet er nog besluitvorming plaatsvinden hoe deze structurele middelen vanaf augustus 2023 worden ingezet. De middelen blijven dus wel behouden voor de sector. De eerstvolgende beschikking die scholen ontvangen voor de professionalisering en de begeleiding starters en schoolleiders, gaat uit van een bedrag van € 55,59 per leerling in 2023 (7/12 van €95,30) . In het model vereenvoudigde bekostiging is echter het jaarbedrag van €95,30 per leerling in 2023 meegenomen. 

Voorlopige bekostigingsbedragen

De gepubliceerde bekostigingsbedragen 2023 worden, net als in de oude situatie, nog wel één keer opgehoogd vanwege de automatische prijsbijstelling materiele instandhouding. Deze indexatie kan worden berekend nadat op Prinsjesdag (20 september) de Macro Economische Verkenning (MEV) is gepubliceerd. Op basis van voorlopige publicaties van de MEV is de verwachting dat de prijsbijstelling voor 2023 meer dan 10% zal bedragen. Omdat de bekostiging vanaf 2023 geen onderscheid meer kent tussen personele- en materiële bekostiging, zullen alle bekostigingsbedragen worden opgehoogd. Uitgaande van de schatting dat de verhouding personeel – materieel ongeveer gelijk is aan 90 staat tot 10, is de verwachting dat de bekostigingsbedragen nog zullen stijgen met ca. 1%. Zodra de nieuwe bekostigingsbedragen bekend zijn tegen eind september, zal de PO-Raad dit publiceren en ook weer de verschillende bekostigings- en begrotingsmodellen hierop aanpassen. Deze modellen vind je in de toolbox.

Informatie over vereenvoudiging van de bekostiging

Op de website van de PO-Raad vind je meer informatie, achtergronden, tools etc. over de vereenvoudiging van de bekostiging.

Bron: PO-Raad