In de media: armoede sijpelt scholen binnen

In de media: armoede sijpelt scholen binnen

27-09-2022 1:53

Veertig procent van het onderwijspersoneel zegt in financiële problemen te komen wanneer er pas in het voorjaar – bij nieuwe cao’s – een loonsverhoging komt. Dat blijkt uit een AOb-enquête onder ruim 1700 leraren en ondersteuners. Meer dan de helft van het onderwijspersoneel ziet armoede onder hun leerlingen en studenten: ‘geen lunch en kapotte schoenen’.

De RTL-Nieuws-redactie maakte op basis van de AOb-enquête het bericht: “Geen lunch, kapotte schoenen: docenten zien gevolgen inflatie bij leerlingen.”

Ook de NOS plaatste over dit onderwerp een artikel: “Geen lunch, geen ouderbijdrage en zelfs douchen op school”

Kinderen zonder ontbijt of lunch, een lege laptop omdat ze thuis niet op kunnen laden en ouders die de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen. Voorbeelden die tekenend zijn voor wat veel scholen dit jaar merken; er komt minder geld binnen bij ouders én de armoede in de klas is meer en meer zichtbaar. De hoge energierekeningen en de dalende koopkracht zijn de boosdoeners.

Een van de pijnpunten is de ouderbijdrage. Ouders komen moeilijk rond en dan is de vrijwillige ouderbijdrage op basis- en middelbare scholen een van die posten waarop ze kunnen bezuinigen. Met als gevolg dat scholen minder geld binnenkrijgen, terwijl ze wel alle kinderen hetzelfde moeten bieden. Uiteindelijk gaat dat ten koste van het aanbod.

Veel scholen adviseren ouders om (financiële) hulp te zoeken bij Stichting Leergeld. Sinds de ouderbijdrage niet meer verplicht maar vrijwillig is geworden, springt de stichting op dat vlak niet meer financieel bij. Wel kunnen ouders terecht voor laptops, fietsen, een abonnement op een sportvereniging of zwemlessen etc. Ook bij de stichting wordt duidelijk hoe de armoede groeit. Stichting Leergeld in Woerden ziet een flinke toename in aanvragen maar moedigt ondanks de stijging hulpbehoevende ouders nog steeds aan om contact te zoeken.

Gratis ontbijt op 500 basisscholen

Leerlingen van vijfhonderd basisscholen krijgen sinds begin oktober een schoolontbijt aangeboden. Dit moet voorkomen dat kinderen met een lege maag beginnen aan de schooldag. Leerlingen kunnen de komende vier maanden aan het begin van de schooldag ontbijten. Deze schoolontbijten moeten de tijd overbruggen voordat op 1 januari maatregelen tegen de snel stijgende armoede ingaan. Het minimumloon, de huur- en zorgtoeslag en het kindgebonden budget gaan dan omhoog.
Het kabinet verstrekt de schoolontbijten via het Jeugdeducatiefonds, dat hiervoor 5 miljoen euro krijgt. Dit fonds is al actief op de 500 betreffende scholen, die veel kwetsbare leerlingen hebben.

Ook geldproblemen onder personeel

Niet alleen de kinderen hebben last van de gevolgen van inflatie. Ook docenten zelf hebben last. Uit de AOb-enquête blijkt namelijk dat onderwijspersoneel zich ook zorgen maakt om de eigen financiële situatie: 4 procent van de 1702 ondervraagden gaf aan al in de problemen te zitten door de inflatie, meer dan 850 mensen (iets meer dan de helft van de ondervraagden) gaven aan zich ‘een beetje’ zorgen te maken, en een derde deel is ‘behoorlijk bang’ voor financiële problemen. Bijna 13 procent maakt zich er helemaal niet druk om. 

Handreiking en webinar

In de handreiking ‘Omgaan met armoede’ worden acties omschreven die scholen kunnen ondernemen om leerlingen en ouders in armoede te ondersteunen.  Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe, actuele versie.  

Op 17 november van 16:00 tot 17:00 uur organiseert de VO-raad een webinar rondom het thema armoede

Bron: AOb/VO-raad