Bijdragen aan onderzoek naar effecten interventies NPO?

Bijdragen aan onderzoek naar effecten interventies NPO?

29-09-2022 4:37

Deelnemende scholen, onderzoekers en interventieaanbieders hebben op 26 september het officiële startsein gegeven voor het programma ‘Effectmeting kansrijke interventies in het po en vo’. Binnen dit programma wordt nader onderzocht in hoeverre interventies die worden ingezet in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), daadwerkelijk effectief zijn. Dit kan de sector nuttige, duurzame kennis opleveren voor het verder versterken van het onderwijs. Scholen die ook een bijdrage willen leveren aan dit onderzoek, worden door het NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) van harte uitgenodigd zich aan te melden.

In totaal wordt in dertien projecten onderzoek gedaan naar verschillende interventies, die zich richten op de versterking van de cognitieve of sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen of op het wegwerken van leervertragingen in taal of rekenen. De interventies zijn geselecteerd omdat ze eerder veelbelovende resultaten hebben laten zien en al worden toegepast in de onderwijspraktijk. Doel van het onderzoek is om een steviger onderbouwd beeld te krijgen van of deze interventies daadwerkelijk resultaat opleveren. Welke interventies zijn effectief en waarvoor precies, voor wie, in welke mate, onder welke omstandigheden en tegen welke kosten? Tegelijkertijd wordt zo kennis ontwikkeld over het implementeren van dergelijk onderzoek in de onderwijspraktijk.

De effectmeting vindt plaats in en samen met scholen. Dit schooljaar worden alle voorbereidingen getroffen. In het schooljaar 2023-2024 worden vervolgens de interventies geïmplementeerd in de scholen en wordt de effectmeting uitgevoerd.

Ook deelnemen? 

Voor de effectmeting worden meer scholen gezocht die willen deelnemen (po, vo, sbo en vso). Scholen ontvangen een vergoeding voor hun deelname aan het onderzoek. Ook de kosten van de interventies en de begeleiding door de interventieaanbieders worden vergoed. 

Meedoen met jouw school? Je kan je interesse en voorkeur voor een interventie doorgeven aan het NRO. Iemand van de onderzoekers of de interventieaanbieder neemt dan contact met je op.

Meer over de effectmeting kansrijke interventies

Het NRO-programma ‘Effectmeting kansrijke interventies voor po en vo’ wordt gefinancierd door het ministerie van OCW. In totaal is hiervoor 15 miljoen euro beschikbaar gesteld in het kader van het NPO. Het NRO heeft de interventies en de onderzoekers laten selecteren door deskundige beoordelingscommissies, bestaande uit praktijkprofessionals en wetenschappers, en monitort komende jaren het onderzoek. Het NRO werkt samen met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) om de kennisuitwisseling tussen de verschillende projecten te bevorderen en om duurzame kennis over interventieonderzoek te borgen.

Bron: VO-raad/NRO