Brede coalitie slaat alarm: investeer snel in onderwijshuisvesting!

Brede coalitie slaat alarm: investeer snel in onderwijshuisvesting!

29-09-2022 12:54

Een brede coalitie van 21 samenwerkingspartners roept het kabinet op nu écht werk te maken van onderwijshuisvesting. In een manifest vraagt de coalitie om een structurele jaarlijkse investering van minstens €730 miljoen voor een integrale en programmatische aanpak van verouderde en slechte schoolgebouwen. 

Lees hier het manifest

Al jaren blijkt uit verschillende onderzoeken – ook van meerdere ministeries – dat het slecht gesteld is met de Nederlandse onderwijshuisvesting. Dagelijks zit een groot deel van de 2,5 miljoen kinderen en 285.000 leraren, ondersteuners en schoolleiders in sterk verouderde, ongezonde en niet-duurzame schoolgebouwen. Gebouwen die ook nog eens ongeschikt zijn voor modern onderwijs waaraan iedereen kan deelnemen. Om aan alle maatschappelijke uitdagingen in het onderwijs te werken, zijn goede, gezonde en duurzame werk- en leerplekken essentieel. Met de benodigde structurele investeringen kunnen gemeenten en schoolbesturen goede en inclusieve schoolgebouwen realiseren.

Naast het manifest hebben de PO-Raad, VO-raad en VNG namens de 21 samenwerkingspartners ook een brief gestuurd naar de Tweede Kamerleden van de commissie onderwijs waarin ze pleiten voor zeven punten:

 1. Erkenning van de noodzakelijke inhaalslag en ruime betekenis van verouderde voorraad
 2. Direct starten met de aanpak van extra schoolgebouwen op basis van al bestaande overzichten
 3. Conform de aanbeveling in het IBO-rapport te investeren in het integraal op orde brengen van de
 4. Lokaal doen wat lokaal kan
 5. Eenduidige verantwoordelijkheden
 6. Extra bekostiging door het Rijk
 7. Standaardisatie vanuit de praktijk 

Lees hier de brief aan de Kamercommissie Onderwijs

Het manifest is ondertekend door (op alfabetische volgorde): 

 • Algemene Onderwijsbond (AOb) 
 • Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) 
 • Binnenklimaat Nederland 
 • Bouwend Nederland 
 • Bouwstenen voor Sociaal 
 • Brancheorganisatie Kinderopvang 
 • Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang 
 • CNV Onderwijs 
 • Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv) 
 • Ieder(in) 
 • Jongpit 
 • LAKS 
 • Landelijke Vereniging Onderwijsadviseurs Huisvesting 
 • Lerarencollectief 
 • Ouders & Onderwijs 
 • PO-Raad 
 • Sectorraad Gespecialiseerd Onderwijs (sectorraad GO)   
 • Sectorraad Praktijkonderwijs (sectorraad Pro) 
 • Techniek Nederland 
 • Vereniging Nederlandse Gemeenten 
 • VO-raad 

Bron: PO-Raad/VO-raad