Financiële onderbouwing Kwaliteitskader huisvesting onderwijs geactualiseerd

Financiële onderbouwing Kwaliteitskader huisvesting onderwijs geactualiseerd

06-10-2022 2:55

Het in 2021 geactualiseerde Kwaliteitskader Huisvesting Funderend onderwijs is bijgewerkt. De financiële onderbouwing van de stichtingskosten van een schoolgebouw in het funderend onderwijs is hierdoor weer up to date.

De onderbouwing geeft op basis van objectieve maatstaven inzicht in de kosten van de kwaliteitscriteria uit het Kwaliteitskader Huisvesting vergeleken met de wettelijke minimumnormen. Dit zowel voor een school in het primair- als in het voortgezet onderwijs.
Scholen kunnen het document inzetten om te zorgen voor een goed onderwijsgebouw dat een positief effect heeft op het gedrag, welbevinden en leerproces van de leerlingen en leerkrachten die het gebouw dagelijks gebruiken.

Net als bij voorgaande jaren is er een onderscheid gemaakt tussen de VNG adviesnorm, kosten voor het referentieniveau bouwbesluit en referentieniveau Kwaliteitskader Huisvesting. Het laatste referentieniveau voldoet aan alle criteria die er gesteld worden aan toekomstbestendige huisvesting. Denk dan aan eisen die voortkomen uit het Klimaatakkoord (Sectorale Routekaart met o.a. duurzaamheidsambitie ENG), het Grondstoffenakkoord (circulariteit met o.a. flexibiliteit), de Gezondheidsrichtlijnen (Frisse Scholen met o.a. ventilatie) en beleid ten aanzien van kansengelijkheid (inclusiviteit en roegankelijkheid). Uit de financiële onderbouwing blijkt dat prijzen in anderhalf jaar tijd zo’n 12% zijn gestegen.

Het Kwaliteitskader Huisvesting is door Ruimte-OK geactualiseerd op verzoek van PO-Raad, VO-raad en VNG en met inbreng van huisvestingsprofessionals uit het onderwijs en van gemeente.
Het Kwaliteitskader is te downloaden op de website van Ruimte-OK

Noot: Op de voorpagina staat als versie ‘werkdocument 2021′. Deze versie is gelijk aan die van 2021 maar met een aangepaste bijlage D ‘financiële paragraaf po-vo’.

Bron: Ruimte OK / PO-Raad / VO-raad