Maatwerkbekostiging nieuwkomers VO stopt

Maatwerkbekostiging nieuwkomers VO stopt

22-12-2022 3:20

De maatwerkbekostiging 2022 voor nieuwkomersonderwijs wordt niet verlengd. Dit betekent dat in 2023 alleen de nieuwkomersbekostiging met de vier peildata (1 januari – 1 april – 1 juli – 1 oktober) geldt.

De maatwerkbekostiging was in 2022 ingesteld door het ministerie van OCW vanwege de hoge instroom van Oekraïense leerlingen. In deze situatie bleek de reguliere nieuwkomersbekostiging niet altijd toereikend voor scholen; steeg bijvoorbeeld het aantal leerlingen tussen 1 april en 1 juli al sterk dan was eerder meer geld nodig. Ook bleven nieuwkomers soms maar een korte tijd op een school en ontvingen de scholen dan helemaal geen bekostiging voor het onderwijs aan hen. Met de maatwerkbekostiging werden deze problemen ondervangen: besturen konden hierbij maandelijks doorgeven aan hoeveel nieuwkomersleerlingen (uit Oekraïne en andere landen) ze lesgeven. 

Omdat de instroom van Oekraïense leerlingen nu veel lager is geworden, is echter besloten de maatwerkbekostiging per 1 januari 2023 stop te zetten. De maatwerkbekostiging geldt dus alleen voor 2022. Schoolbesturen kunnen deze echter nog tot 1 februari 2023 aanvragen. 

Bron: VO-raad