Nieuwe peildatums aanvullende bekostiging (PO)

Nieuwe peildatums aanvullende bekostiging (PO)

10-01-2023 3:10

In 2023 zijn er 4 nieuwe momenten om aanvullende bekostiging (voorheen bijzondere bekostiging) voor asielzoekers en/of overige vreemdelingen aan te vragen. Dit zijn: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. 

Het gaat om 4 nieuwe peildatums voor het aanvragen van aanvullende bekostiging voor: 

  • Asielzoekers en overige vreemdelingen 1e opvang 
  • Asielzoekers en overige vreemdelingen na 1e jaar 
  • Vreemdelingen op speciale scholen voor basisonderwijs

Let op: Oekraïense leerlingen vallen onder de definitie van asielzoeker.

Criteria

  • Er kan financiering aangevraagd worden voor de leerlingen die staan ingeschreven en korter dan 1 jaar in Nederland zijn. Dit moeten wel minimaal 4 leerlingen zijn en binnen de criteria asielzoekers en/of overige vreemdelingen vallen.
  • Er kan financiering aangevraagd worden voor asielzoekers en/of overige vreemdelingen die langer dan 1 jaar in Nederland zijn en korter dan 4 jaar in Nederland. Deze laatste financiering kunnen reguliere basisscholen aanvragen zonder dat er een drempel van minimaal aantal leerlingen is.
  • Een SBO school kan financiering aanvragen indien er minimaal 4 asielzoekers- en/of overige vreemdelingenkinderen op het brinnummer staan ingeschreven die korter dan 4 jaar in Nederland zijn.

Peildatums en deadlines 2023

Bekijk hieronder de nieuwe peildatums met de deadlines. Een aanvraag moet uiterlijk op de datum van de deadline bij DUO binnen zijn.

PeildatumDeadline (einddatum)
1 januari 202330 januari 2023
1 april 20231 mei 2023 
1 juli 202328 augustus 2023
1 oktober 202330 oktober 2023

Meer informatie

Bekijk de voorwaarden en deadlines per onderwerp op de website van DUO.

Bron: DUO / LOWAN PO