Format voor bestuursverslag (PO)

Format voor bestuursverslag (PO)

17-01-2023 10:42

Schoolbesturen in het primair onderwijs kunnen gebruik maken van het vernieuwde format bestuursverslag. Het format helpt bij het schrijven van een kort en bondig verslag dat de doelen en ambities van de organisatie evalueert en ondersteunt in de horizontale en verticale verantwoording. 

Nieuw dit jaar is het opgemaakte, invulbare Word-formulier. Het is hetzelfde format als het bestuursverslag in pdf, maar dan invulbaar voor het schoolbestuur. Voeg je eigen logo toe, sla het op als pdf en het bestuursverslag is klaar.

Achtergrond  

Het bestuursverslag is een logisch middel om informatie over financiën en beleid te verzamelen en te structuren. Het schoolbestuur deelt het verslag met stakeholders om zich te verantwoorden en om het gesprek over het gevoerde beleid te voeren. Idealiter is de informatie in het verslag ook bruikbaar om een breder beeld van de sector te verkrijgen. Met die doelen is door een werkgroep van schoolbesturen en controllers een format met een werkbare en overzichtelijke structuur ontwikkeld, dat aan alle wettelijke vereisten voldoet. 

Bestuursverslag 2022

Het Bestuursverslag 2022 is te downloaden op de site van de PO-Raad. Met dit format leg je verantwoording af over het jaar 2022.
Deze versie van het Bestuursverslag is afgestemd met Van Ree Accountants, Flynth en Moore-DRV. De maatschappelijke thema’s in dit Bestuursverslag zijn afgestemd met het ministerie van OC&W.

Invulbaar format bestuursverslag (Word-formulier)

Vraag hier de Word-versie aan van het Format Bestuursverslag (Word-formulier). Dit formulier kun je direct invullen. Voeg het eigen logo toe, sla het op als pdf en het bestuursverslag is klaar!

Format bestuursverslag (pdf)

Download hier de pdf-versie van het Format Bestuursverslag (bijgewerkt januari 2023). Overzichtelijk opgemaakt. Deze versie kan niet worden bewerkt

Bron: PO-Raad