Gratis inzameling verpakkingsafval

Gratis inzameling verpakkingsafval

02-05-2023 3:43

Omdat een gescheiden inzamelingsysteem vaak kosten met zich meebrengt, wordt op veel scholen verpakkingsafval niet gescheiden. Daar komt nu verandering in. Van 1 mei tot en met 31 mei 2023 is het weer voor scholen in Nederland mogelijk om zich aan te melden voor het kosteloze inzamelsysteem van plastic verpakkingen, drankkartons en glazen verpakkingsafval.

Pakjes schoolmelk

Leerlingen (en leerkrachten) kunnen hun plastic verpakkingen en drankenkartons scheiden. Het gaat bijvoorbeeld om pakjes schoolmelk en plastic verpakkingen van etenswaren die de leerlingen meekrijgen van thuis. Het Afvalfonds zorgt ervoor dat het gescheiden afval bij de scholen wordt opgehaald en gerecycled. De kosten voor transport en alle stappen daarna, zoals de sortering en recycling, neemt het Afvalfonds voor haar rekening. Scholen kunnen ook gebruik maken van een educatief programma dat leerlingen bewust maakt van (zwerf)afval en het belang van recycling.

Alle informatie is te vinden op de website van Afval Goed Geregeld.

www.aandeslagmetafval.nl

Scholen die leerlingen bewust willen maken van (zwerf)afval en recycling kunnen op deze site gratis materiaal en volop inspiratie voor lessen in de klas en bso-activiteiten vinden. Gebruik de gratis interactieve lessen, doe-opdrachten, filmpjes en praktische werkbladen voor een korte les.

Bron: Afval Goed Geregeld