Miniconferentie: Grensoverschrijdend gedrag in jouw onderwijsinstelling

Miniconferentie: Grensoverschrijdend gedrag in jouw onderwijsinstelling

12-05-2023 2:23

Hoe ga je om met een melding? Hoe onderzoek je signalen? Hoe leer je ervan?

In de laatste schooljaren doen zich fors meer meldingen voor in het onderwijs over grensoverschrijdend gedrag. Dat geldt voor alle onderwijssectoren, van primair tot wetenschappelijk onderwijs. Aan de toename is nog geen einde gekomen. Dat baart zorgen. Grensoverschrijdend gedrag kan ingrijpende gevolgen hebben. Het is onacceptabel als binnen een onderwijsinstelling personeelsleden, leerlingen of ouders de grenzen van een ander overschrijden. De stijging laat zien dat ook vanuit jouw organisatie extra aandacht nodig is voor zowel het voorkomen als het aanpakken van grensoverschrijdend gedrag.

Want helaas ontkom je er als onderwijsinstelling niet aan dat je te maken krijgt met een melding of klacht die grensoverschrijdend gedrag betreft. De voorbeelden zijn divers: (verboden) relaties tussen een docent en een (minderjarige) leerling, pestgedrag onder leerlingen, mishandeling van een docent door klagende ouders, seksuele intimidatie door een personeelslid, machtsmisbruik door een leidinggevende of een docent, etc.

Het allerbelangrijkste is, dat zowel preventie als aanpak serieus wordt genomen. Iedere melding van ongewenst gedrag vereist een zorgvuldige aanpak. Sterker nog, de instelling is daar wettelijk toe verplicht. Voor bestuurders en schoolleiders is het belangrijk om te weten wat zij tegen grensoverschrijdend gedrag kunnen en moeten ondernemen.

Miniconferentie 7 juni

Capra verzorgt op woensdagmiddag 7 juni 2023 samen met haar samenwerkingspartners GOC Consultants en Integriteit.nl een miniconferentie over grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs.

In twee rondes van interactieve workshops krijg je antwoord op diverse relevante vragen zoals: Hoe ga je om met een melding? Hoe heb je aandacht voor integer gedrag binnen jouw onderwijsinstelling? Hoe onderzoek je signalen? Hoe ga je om met lastige en grensoverschrijdende ouders? Wat leer je ervan?

De workshop docenten hebben allen hun sporen verdiend als het gaat om preventie en aanpak van grensoverschrijdend gedrag en willen die expertise in de workshops graag met jullie te delen.

Voor wie?
Directeuren, bestuurders, schoolleiders, juristen, HR adviseurs, docenten-/leerlingbegeleiders en studentbegeleiders in het primair en voortgezet onderwijs, MBO, HBO, en wetenschappelijk onderwijs

Special guest: Gerwin van der Werf

Schrijver en criticus Gerwin van de der Werf zal een geheel eigen blik geven op het thema van de mini-conferentie. Hij zal ons meenemen in zijn ervaringen als muziekdocent op een VMBO-school en vertellen hoe die ervaringen zijn weerslag hebben gekregen in zijn roman ‘De Droomfabriek’ (waarin een relatie tussen een vrouwelijke docent en een leerling flink escaleert). Hij zal op een originele en anekdotische wijze het onderwerp van de conferentie introduceren.

Gerwin is columnist en recensent voor dagblad Trouw en van zijn hand verschenen twee bundels met columns en verhalen over het onderwijs: Schooldagen (2014) en Stampen en Zingen (2018).

Programma
13:00 – 13:15 – Inloop
13.15 – 13.25 – Welkom en opening
13:25 – 14:00 – Special guest: Gerwin van der Werf
14:00 – 14:10 – Korte pauze
14:10 – 15:00 – Workshopronde 1
15:00 – 15:10 – Korte pauze
15:10 – 16:00 – Workshopronde 2
16:00 – 16:30 – Terugkoppeling workshops en afsluiting

Vanaf 16:30 is er een afsluitende borrel

Workshops

Je kunt een keuze maken uit de volgende workshops:

Heb je al een draaiboek in je onderwijsinstelling klaarliggen voor het geval er een melding over ongewenst gedrag binnenkomt?

Elke melding vereist ander handelen. Weet je wie je inschakelt en wat op korte termijn noodzakelijk is? Naar een vertrouwenspersoon? Wel of geen aangifte bij de politie? Een melding bij een meldpunt? Is het een zaak voor een klachtencommissie? Gaat het om de melding van een misstand? Moet de werknemer geschorst worden? Moet je de melder in bescherming nemen? Of juist de aangeklaagde? Of allebei? Misschien is er wel reden voor een ontslag staande voet; iets zegt je dat je dan niet te lang moet wachten. Of moet er eerst een onderzoek ingesteld worden? Of kan beter de directeur zelf eerst een goed gesprek voeren met de klager en de aangeklaagde? Zomaar wat vragen die op kunnen komen als er een (ernstige) melding wordt ontvangen.

In deze workshop bespreken we een palet aan mogelijke stappen en gaan we met je op zoek naar hoe je daarin een weg kunt vinden. De juiste dingen doen op het juiste moment. Niet zwaarder dan nodig inzetten en zorgvuldig handelen, maar ook daadkracht en snelheid als dat nodig is.

Wie geven de workshop?
Marien Korevaar (advocaat) en William van Wijngaarden (advocaat) bespreken een concrete casus. Zij worden daarbij bijgestaan door Dirk van de Weijer, conrector, en Dianne Visscher, Teamleider VMBO-t en docent Nederlands, beiden werkzaam aan het Rodenborch College. Praktijk en theorie komen in deze workshop samen. Hoe ga je om met een melding? Volg deze workshop en je bent beter in staat om de juiste keuzes te maken.

Als er signalen zijn over ongewenst gedrag, dan betekent dat nog niet dat vaststaat wat er precies is gebeurd. Het allerbelangrijkst is dat je als onderwijsinstelling iedere melding over ongewenst gedrag serieus neemt. Sterker nog, als instelling ben je verplicht die signalen te onderzoeken.

Zo’n onderzoek is ingrijpend voor al degenen die daarbij direct zijn betrokken. Er dient rekening te worden gehouden met zówel de klager als met de beklaagde. Juist als het een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag betreft, is dit extra pijnlijk en vaak ook extra beschadigend.

In deze workshop gaan we in op de beginselen van deugdelijk onderzoek, zoals ‘hoor en wederhoor’. We nemen je mee in de do’s en don’ts. Ook gaan we in op de vraag of een onderzoek altijd nodig is.

Als dan een onderzoek vereist is, zit je als onderwijsinstelling met vele vragen. Hoe formuleer je een goede onderzoeksopdracht? Hoe communiceer je over het onderzoek dat je gaat instellen? Wie gaat zo’n onderzoek uitvoeren? Hoe houd je als onderwijsinstelling voldoende ‘grip’ op het onderzoek? Wat doe je als de melders ‘anoniem’ willen blijven?

In deze workshop dagen we je uit om mee te denken over hoe je een deugdelijk onderzoek verricht naar signalen over ongewenst gedrag in je onderwijsinstelling.

Wie geven de workshop?
Deze workshop wordt verzorgd door Sjoerd Richters (advocaat) en Bart Jeroen Boiten (partner) van Capra Advocaten. Beiden hebben hun sporen ruimschoots verdiend met onderzoek naar mistanden binnen diverse organisaties.

Hoe voorkom je dat grensoverschrijdend gedrag zich binnen jouw onderwijsinstelling voordoet? Aandacht binnen de organisatie voor integer gedrag en wat dat inhoudt, is dan van belang. Niet pas wanneer er zich een incident heeft voorgedaan, maar nu al. Hoe zet je dat goed op de kaart?

Tijdens de workshop gaan we op interactieve wijze, met behulp van de Mentimeter, aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden samen kritisch kijken naar eigen overtuigingen en opvattingen over grensoverschrijdend gedrag en integer handelen. Waar ligt de grens? Wat doe je, als je ziet dat een collega, leidinggevende, leerling, student of ouder een grens overschrijdt of dreigt te overschrijden? Maak je dat bespreekbaar? Of is het beter/passender om een andere keuze te maken?

De ervaring leert dat het belangrijk is om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Hoe kun je dit gesprek binnen je organisatie op een goede manier op gang brengen, en zodoende het ‘integriteitskompas’ verstevigen? Een gedragscode is een goed begin. Tijdens deze workshop zullen we laten zien dat integriteitsbeleid meer kan en moet zijn dan een papieren tijger.

Wie geven de workshop?
De workshop wordt gegeven door twee trainers van Integriteit.nl, Jacobien Frederix-Gianotten en Marion Kolijn-van de Merwe, tevens werkzaam als advocaat bij Capra Advocaten. Integriteit.nl heeft veel ervaring met en kennis van integriteitskwesties en integriteitsontwikkeling in organisaties. Deze expertise is vooral gericht op preventie door dialoog en het bevorderen van een bespreekcultuur.

‘Lastige ouders’: elke school heeft hier ervaring mee en weet er ook mee om te gaan. Maar dat ligt anders als ouders zo ver gaan dat ze de basisregels van fatsoen overschrijden.

Grensoverschrijdend gedrag kent vele vormen. Van schelden, het beschuldigen van medewerkers van leugens en incompetentie tot bedreigingen met fysiek geweld tegen een medeleerling van het eigen kind. Dan is er sprake van gedrag dat de rust en de sociale en fysieke veiligheid op school in gevaar brengt. En dat kun je als directeur of bestuurder niet toestaan. De vraag rijst dan welke mogelijkheden je hebt om in te grijpen om de rust en veiligheid op school weer te herstellen. En, hoe je er dan ook voor zorgt dat er een adequaat dossier ligt, mocht je eventueel met deze ouder bij de rechter of een Geschillencommissie terechtkomen.

Wie geven de workshop?
De workshop wordt gegeven door Aleid te Voortwis en Ad Kerkhof. Aleid is jurist bij GOC Consultants. Ze heeft ruime ervaring met het adviseren en ondersteunen van besturen en directies op het gebied van lastige en grensoverschrijdende ouders. Ad Kerkhof is advocaat bij Capra Advocaten. Zijn jarenlange praktijk bij Capra leert dat er geen één situatie rondom ouders en school gelijk is, en dat een oplossing zorgvuldigheid en soms de nodige creativiteit vereist.

Praktische informatie
Datum en tijd: Woensdag 7 juni 2023 | 13:00-16:30 met afsluitende borrel
Locatie: Hofclub Utrecht (Niels Bohrweg 121 Urecht)
Kosten: Deelname bedraagt €95,- incl. btw
Deelnemers: het aantal deelnemers in in beginsel maximaal 60

Meer informatie of aanmelden?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Esther Boog via 070 – 364 81 02 of met Manuela Dieters via 088 – 57 90 001. Wil je je aanmelden voor de conferentie? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Aanmelden via de site van Capra advocaten