Wat verandert er in 2024 voor het voortgezet onderwijs?

Wat verandert er in 2024 voor het voortgezet onderwijs?

16-01-2024 10:42

Welke wetten en regelingen veranderen in 2024 die van belang zijn voor de scholen in het voortgezet onderwijs? De belangrijkste wijzigingen en nieuwe regelingen zetten we hieronder op een rij.

Per 1 januari dringend advies voor verbod mobiele telefoons in de klas

Het gebruik van mobiele telefoons en andere apparaten worden niet meer toegestaan in de klas, tenzij ze educatief worden gebruikt tijdens de les. Scholen wordt gevraagd, voor zover dat nog niet het geval is, actief beleid te maken op dit ‘nee, tenzij-principe’. Het is aan de scholen zelf om hiervoor met leraren, ouders en leerlingen de exacte regels af te spreken zodat iedereen in de school precies weet wat wel en niet mag. OCW monitort de implementatie van het beleid, na de tweede meting in juni wordt de afspraak geëvalueerd en bekeken of aanvullende maatregelen nodig zijn. 

‘Onderwijskansenregeling vervangt Leerplusarrangement’

Met ingang van 1 januari 2024 wordt het Leerplusarrangement vervangen door de regeling ‘Onderwijskansen voortgezet onderwijs’. Deze verandering is nodig omdat de eerdere indicator bij het Leerplusarrangement niet meer voldeed. Deze indicator bleek onvoldoende te voorspellen welke leerlingen extra ondersteuning nodig hebben. Het CBS heeft daarom een nieuwe indicator ontwikkeld die dit aantoonbaar beter kan. Ook is het budget verhoogd van 52 miljoen euro naar 157 miljoen euro. 

Verwerking voorziening groot onderhoud

De voorschriften voor het verwerken van de kosten van het groot onderhoud in de jaarrekening veranderen per 1 januari 2024. De meeste schoolorganisaties moeten daardoor een keuze maken voor het verwerken van de kosten van groot onderhoud: activeren of het vormen van een voorziening.

Benieuwd wat er dit jaar aan subsidies en aanvullende bekostiging beschikbaar is?
Bekijk het actuele overzicht

Verbod op vapes met een smaakje

Sinds 1 juli 2020 was het al verboden om binnen de school en op het schoolterrein te roken. Dit verbod geldt ook voor e-sigaretten, waaronder vapes. Vanaf 1 januari 2024 geldt daarnaast een verbod op het gebruik van vapes met een smaakje (behalve tabak). Het Trimbos-instituut adviseert om hierbij ook duidelijk richting leerlingen en hun ouders te communiceren over de regels: vapen op school, alsook het dealen in vapes, is verboden. Landelijk geldt ook dat minderjarigen geen vapes mogen kopen.

Het gebruik van mobiele telefoons en andere apparaten worden niet meer toegestaan in de klas, tenzij ze educatief worden gebruikt tijdens de les. Scholen wordt gevraagd, voor zover dat nog niet het geval is, actief beleid te maken op dit ‘nee, tenzij-principe’. Het is aan de scholen zelf om hiervoor met leraren, ouders en leerlingen de exacte regels af te spreken zodat iedereen in de school precies weet wat wel en niet mag. OCW monitort de implementatie van het beleid, na de tweede meting in juni wordt de afspraak geëvalueerd en bekeken of aanvullende maatregelen nodig zijn.

Bron: VO-raad