Onderzoek naar recht van inzage

Onderzoek naar recht van inzage

17-04-2024 9:38

Om een beter inzicht te krijgen in de manier waarop organisaties het recht van inzage hanteren, zoals beschreven in artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), hebben Europese toezichthoudende autoriteiten een vragenlijst samengesteld. Deelnemen aan deze enquête via het EUSurvey portaal is op vrijwillige basis. De ontvangen gegevens zullen door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gebruikt worden voor het samenstellen van een rapport.

Analyse en Doelstellingen

De verzamelde resultaten van dit gezamenlijke initiatief zullen op EU-niveau worden geanalyseerd om belangrijke trends en patronen te identificeren. Deze analyse zal helpen bij het verkrijgen van een diepgaander begrip van het onderwerp. Het uiteindelijke doel is om tot waardevolle aanbevelingen te komen voor het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB), die bijdragen aan de verbetering van de implementatie van het recht op inzage.

Invullen van de Vragenlijst

De AP nodigt u uit om de vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen. Hierbij kunt u ondersteuning krijgen van de Functionaris Gegevensbescherming of de Privacy Officer van uw organisatie. Zij kunnen helpen bij het invullen of, indien gewenst, de vragenlijst namens de organisatie invullen. Het is belangrijk te benadrukken dat de AP deze enquête niet zal gebruiken als middel voor handhaving met betrekking tot de implementatie van het recht van inzage.

Ga hier naar de vragenlijst