Nieuwe functies PO

Nieuwe functies PO

12-12-2019 5:50

Op 11 december 2019 zijn de vakbonden en de PO-Raad het eens geworden over een onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe cao voor het primair onderwijs. Onderdeel van dit akkoord zijn nieuwe functiereeksen en nieuwe voorbeeldfunctiebeschrijvingen voor onderwijsondersteunend personeel en directeuren. De functies van leerkrachten werden vorig jaar al ‘herzien’.

Dit is hét moment om uw functiebouwwerk tegen het licht te houden:
– Is uw huidige functiebouwwerk nog in balans?
– Zijn de werkzaamheden van uw medewerkers de afgelopen jaren veranderd?

GOC Consultants heeft gecertificeerde FUWA adviseurs ‘in huis’. Deze adviseurs zijn erin gespecialiseerd om uw personele organisatie onder de loep te nemen. Wij kunnen u adviseren en ondersteunen bij het beoordelen van uw huidige functiebouwwerk en het integreren van nieuwe functies.

Een voorbeeldfunctiebeschrijving is een leidraad voor invulling van een functie binnen de organisatie. Het is goed mogelijk dat de functie in uw organisatie er nét even anders uit ziet. In dat geval is er een functiebeschrijving ‘op maat’ nodig. Wij helpen u graag om te beoordelen of dat het geval is en ondersteunen u om deze functiebeschrijvingen op maat te maken.

De nieuwe voorbeeldfunctiebeschrijvingen kunt u hier vinden:

Onderwijsassistenten:

Directeuren:

Leraren (2018):

Onderwijs FUWA