Mondkapje verplicht voor V(S)O?

Mondkapje verplicht voor V(S)O?

06-10-2020 8:23

Gebruik een mondkapje op scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O). Het kabinet adviseert dringend om met ingang van maandag 5 oktober 2020 een mondkapje te gebruiken. Het is dus niet verplicht maar er ligt wel een dringend advies. Dit is nodig in situaties waar de afstand van 1,5 meter tussen leerling en leerkracht niet toe te passen of te handhaven is. Scholen met specifieke groepen leerlingen moeten zelf inschatten voor welke leerlingen het dragen van een mondkapje realistisch is.

De leerlingen, medewerkers en bezoekers dragen in de school een (niet medisch) mondkapje als de 1,5 meter tussen leerling en volwassenen, of volwassenen onderling niet te waarborgen is. Zoals op gangen en in pauzeruimtes. Dit advies geldt niet voor situaties waarin leerlingen/medewerkers op voldoende afstand zitten, dan kan het mondkapje af. Bij de beroepsgerichte vakken/praktijkvakken geldt het advies dat een mondkapje in specifieke lessituaties waar geen 1,5 meter afstand is te houden tussen leerling en leerkracht, en waarbij een mondkapje de veiligheid van de lessen niet in gevaar brengt.

Mondkapje in PO en S(B)O

Deze maatregel geldt niet voor het PO en S(B)O. Het aantal besmettingen op deze scholen is aanzienlijk lager. Dat is ook de reden waarom voor het PO en S(B)O al een ander regime geldt: op deze scholen hoeven leerlingen en leerkrachten géén 1,5 meter afstand te houden.

Bij specifieke groepen leerlingen is het dragen van een mondkapje niet realistisch. Ook als zij geen 1,5 meter afstand kunnen houden. Denk hierbij aan leerlingen die vanwege hun beperking/zorgbehoefte sterk afhankelijk zijn van nabijheid en/of gelaatsuitdrukkingen.

Het schoolbestuur neemt het besluit over het dragen van mondkapjes. De maatregelen worden vastgesteld het leerlingenstatuut. De medezeggenschap praat mee over deze maatregelen. Bij het handhaven van de mondkapjesplicht zal de school het belang van de leerplicht ook zwaar moeten wegen. Het is daarom belangrijk dat de school hier een goed gesprek over voert met leerlingen, ouders en medewerkers.

Zie voor meer informatie over bescherming van leerlingen onze website