Arnelieke de Bondt

Arnelieke de Bondt

Bij GOC is Arnelieke voor verschillende schoolbesturen aangesteld als een externe Functionaris Gegevensbescherming. Daarbij ondersteunt zij de schoolbesturen bij het proces om AVG-proof te worden en is zij toezichthouder op de naleving van het (vernieuwde) privacy beleid en wetgeving. Ook intern verzorgt Arnelieke de privacy aangelegenheden en is zij aangesteld als onze Functionaris Gegevensbescherming.

Met de komst van de nieuwe privacywetgeving is Arnelieke bij GOC komen werken. Arnelieke is juriste en voordat zij bij GOC kwam was zij werkzaam als zelfstandig juriste binnen het MKB en het onderwijs. Bij GOC is Arnelieke vooral bezig met de privacywetgeving en kan zij u alles vertellen over de AVG.

Naast haar privacy werkzaamheden is zij ook gecertificeerd FUWA-adviseur en lead auditor kwaliteitszorg in het primair onderwijs.

Neem direct contact op met Arnelieke:
a.debondt@goc-consultants.nl

 

 

 

https://nl.linkedin.com/in/arnelieke-de-bondt-0a453550