Arnelieke de Bondt

Arnelieke de Bondt

Arnelieke is SPO-gecertificeerd FUWA adviseur. Daarmee is zij bevoegd om conform de eisen van de cao functiebeschrijvingen op te stellen en te waarderen volgens de FUWA-Sys-methodiek. Zij heeft meegewerkt in diverse projecten om een functiegebouw te herzien. Daarbij adviseert zij de opdrachtgevers ‘van kop tot staart’. Beginnend bij de voorlichting vooraf, advisering en uitvoering bij de functiewaarderingswerkzaamheden en behandeling van eventuele bezwaren.

Daarnaast denkt Arnelieke ook graag mee bij de beoordeling van ‘losse functies’. Zij brengt de individuele functies in balans en werkt daarbij, samen met de organisatie, aan functies die passend zijn bij de ambities van de organisatie. Zodat deze ondersteunend zijn in het nastreven van de missie en de visie.

Bij GOC is Arnelieke ook voor verschillende schoolbesturen aangesteld als (externe) Functionaris Gegevensbescherming bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij is toezichthouder op de naleving van het (vernieuwde) privacy beleid en wetgeving. Ook intern verzorgt zij de privacy aangelegenheden en is zij aangesteld als onze Functionaris Gegevensbescherming.

Met de komst van de nieuwe privacywetgeving is Arnelieke bij GOC komen werken. Arnelieke is juriste en voordat zij bij GOC kwam was zij werkzaam als zelfstandig juriste binnen het MKB en het onderwijs.  Bij GOC maakt zij de mooie combinatie om met haar kennis van de diverse functies alle lagen van een organisatie te bereiken voor privacy-aangelegenheden.

Zij vertelt u hier zelf graag meer over!

Neem direct contact op met Arnelieke:

06 4573 2662
a.debondt@goc-consultants.nl

 

 

 

https://nl.linkedin.com/in/arnelieke-de-bondt-0a453550