Herziening functiegebouw onderhandelaarsakkoord

Overeenkomstig het onderhandelaarsakkoord wordt van iedere werkgever in het PO verwacht dat hij zijn functiegebouw uiterlijk per 1 augustus 2020 heroverweegt voor de OOP- en directiefuncties. Dit betekent een actualisatie van de huidige (verouderde) functiebeschrijvingen en een afweging of nieuwe functiebeschrijvingen (inclusief bijbehorende waardering) nodig zijn. Dit proces moet uiterlijk per 1 augustus 2020 geëffectueerd zijn.. Dit is hét moment om uw functiegebouw na te lopen. Bent u met uw huidige functiegebouw nog in staat om de doelstellingen van uw organisatie te realiseren?

Aandachtspunten

Werkzaamheden zijn de afgelopen jaren mogelijk veranderd, terwijl de functiebeschrijving niet is aangepast. Als gevolg hiervan kan het voor medewerker en leidinggevende onduidelijk zijn wat er van elkaar verwacht mag worden en waarop de medewerker beoordeeld wordt.

De nieuwe functiereeks voor leraren in 2018 en de nieuwe functies voor directie en ondersteuners bieden een goede start om naar uw eigen organisatie te kijken: welke functies zijn nodig voor het geven van goed onderwijs? U bent niet verplicht om deze voorbeeldfuncties 1-op-1 over te nemen. U kunt zelf nieuwe functies opstellen of de voorbeeldfuncties aanpassen om het functiegebouw passend te maken voor uw organisatie. Dit geldt ook voor de leerkrachtfuncties: hebben leerkrachten binnen uw organisatie ook daadwerkelijk de opdragen taken en verantwoordelijkheden zoals beschreven in de (voorbeeld)functies?

Let op: zodra er wijzigingen aangebracht worden in de (voorbeeld)functies bent u verplicht om de functiebeschrijving te laten toetsten door een FUWASYS gecertificeerde adviseur. Deze kan bepalen of de juiste FUWA terminologie gebruikt is en of de wijzigingen consequenties hebben voor de inschaling.

Wat is de status van uw functieboek?

 1. Is het meer dan 4 jaar geleden dat het functieboek getoetst is aan de feitelijk werkzaamheden?
 2. Kan de organisatie met de huidige functies de eigen ambities realiseren?
  • Zijn de functies flexibel genoeg?
  • Zijn de functies concreet genoeg?
  • Zijn de functies breed genoeg?
  • Worden de juiste kennis en vaardigheden gevraagd?
 3. Is iedere functiebeschrijving voldoende dekkend voor de opgedragen werkzaamheden?
 4. Zijn er nieuwe functies bijgekomen die nog niet in het functieboek opgenomen zijn?
 5. Zijn er medewerkers die voor meerdere organisaties werken? Denk hierbij bijvoorbeeld aan IKC’s, de combinatie onderwijs/zorg.
 6. Worden functies van gelijke zwaarte hetzelfde gewaardeerd?
 7. Zijn functionele en hiërarchische verhoudingen logisch op elkaar afgestemd?
 8. Is er (veel) overlap in werkzaamheden tussen functies?
 9. Hebben medewerkers de juiste verantwoordelijkheden en bevoegdheden en waar zit overlap?
 10. Zijn er voldoende doorgroeimogelijkheden voor medewerkers?

Organiek of Generiek?

Kiest u bij de invoering voor een organieke of generieke functies? Generieke functies worden steeds vaker gebruikt in verband met de flexibelere / bredere inzet van medewerkers en omdat er minder functies nodig zijn. Klik hier voor meer informatie.

Handige documenten

Om het u makkelijk(er) te maken hebben we hieronder een aantal documenten beschikbaar gesteld die u kunt gebruiken als naslagwerk of ter inspiratie. Mist u nog iets? Laat het ons weten!

Nieuwe functies FUWA PO

Onze FUWA-dienstverlening voor het onderwijs

 • Procesbegeleiding bij het onderzoeken/actualiseren van uw huidige functiebouwwerk
 • Advies over een functiebouwwerk dat past bij de ambities van uw organisatie
 • Het uitvoeren van een functie-analyse
 • Toetsen van een rol- of taakbeschrijving bij een generieke functie
 • Afnemen functie interviews
 • Advies over toepassing generieke functies
 • Beschrijven van functies
 • Waarderen functies conform FUWASYS onderwijs
 • Uitvoeren second opinion
 • Advies en ondersteuning bij meningsverschillen
 • Advies en ondersteuning bij het inrichten van een interne bezwarencommissie
 • Advies en ondersteuning bij de externe bezwarencommissie
 • Advies en ondersteuning op afroep

Heeft u een vraag, wilt u advies of heeft u (tijdelijk) extra capaciteit nodig? Wij beschikken over gecertificeerde medewerkers met jarenlange ervaring in het beschrijven en waarderen van functies. Neem vrijblijvend contact met ons op of stuur een mail naar:  fuwa@goc-consultants.nl

Download HIER dit overzicht in PDF