Nieuwe maatregelen tegen verspreiding Coronavirus

Nieuwe maatregelen tegen verspreiding Coronavirus

13-03-2020 9:15

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het Nieuwe Coronavirus (COVID-19). Deze maatregelen zijn per direct ingegaan.

 • Scholen in het primair -, voortgezet – en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open. Er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn. Het draagt weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten wel thuis blijven.
 • Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En: reis niet naar het buitenland.
 • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Vermijd sociaal contact. Wanneer de klachten verergeren neemt u contact op met uw huisarts.
 • Het verzoek aan Hogescholen en universiteiten om onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen zijn afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
 • Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of verspreiding van de werktijden.
 • Voor kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) geldt: vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. Een dringend verzoek om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.

Vooralsnog blijven de scholen PO, VO, MBO en kinderopvang open. Daarom is wel belangrijk dat op deze plaatsen de eerdere maatregelen extra onder de aandacht zijn om verspreiding te beperken:

Eerdere maatregelen

 • Regelmatig handen wassen met water en zeep.
 • Maak gebruik van een papieren zakdoekje bij hoesten en niezen en gooi deze na gebruik direct weg.
 • Hoest of nies in de binnenkant van de elleboog.
 • Geen handen schudden.

Vragen en informatie

GOC Consultants probeert u zo goed mogelijk te informeren over de verspreiding van het Nieuwe Coronavirus (COVID-19) met ondersteunend materiaal. Zoals een poster voor op school en informatie over loondoorbetaling wanneer een medewerker thuis blijft. Wij hebben géén medische expertise en daarom adviseren wij om bij vragen een kijkje te nemen op de website van de Rijksoverheid of het RIVM. Voor specifieke vragen moet u contact opnemen bij de huisarts of plaatselijke GGD.