Scholen sluiten in verband met Coronavirus

Scholen sluiten in verband met Coronavirus

15-03-2020 6:16

Alle scholen sluiten vanaf maandag 16 maart voor leerlingen. Het kabinet heeft, na overleg met diverse partijen, op 15 maart dit besluit genomen. De sluiting duurt voorlopig tot 6 april 2020. De sluiting geldt ook voor instellingen in de kinderopvang. Leerlingen van ouders die een zogeheten ‘vitaal beroep’  (zoals in de zorg, politie en brandweer. Maar ook medewerkers in de voedingsindustrie of energiesector) kunnen wel in de scholen en instellingen voor de kinderopvang worden opgevangen.

De overheid vraagt (niet zieke) medewerkers van scholen en van instellingen voor kinderopvang om naar hun werk te gaan. Dat is om de leerlingen op te vangen van ouders die een vitaal beroep uitoefenen. Ook zullen zij zich te buigen over de vraag op welke wijze zij het onderwijs vormgeven nu de scholen sluiten.

Noodklok

De medisch specialisten luidden de afgelopen dagen de noodklok over het eerdere besluit om de scholen open te houden. Omdat ze bang zijn dat kinderen en jongeren het virus gemakkelijk kunnen verspreiden en pleitten op de scholen te sluiten . Premier Rutte zei deze week dat de kans dat zij dat doen kleiner is dan bij volwassenen. En dat daarom een sluiting van scholen niet nodig is. Maar volgens de specialisten is dat een onderschatting van de urgentie van de zaak.

Als er nieuwe informatie is, zullen wij u hierover via deze website informeren en adviseren indien nodig. Met specifieke vragen kunt u contact opnemen met één van onze consultants.

Achtergrondinformatie

Eerder waren er maatregelen genomen tegen verspreiding van het virus. Later informeerden wij u over eventuele loondoorbetaling als medewerkers thuis kwamen te zitten. Wij proberen wij u op korte termijn hier verder over te informeren. Wilt u dat we u op de hoogte houden van het laatste nieuws? Bijvoorbeeld over het sluiten van de scholen, abonneer u dan op onze nieuwsbrief.

Ga naar de website van de Rijksoverheid