Loondoorbetaling bij thuisblijvers

Loondoorbetaling bij thuisblijvers

18-03-2020 11:55

Nu er nieuwe maatregelen zijn genomen om de verspreiding van het Coronavirus te beperken zijn er veel mensen (noodgedwongen) thuis komen te zitten. In welke situaties hebben de medewerkers recht op loondoorbetaling?

Er zijn vier scenario’s voor het recht op loondoorbetaling.

  1. Een medewerker is positief getest op het Coronavirus.
  2. Een medewerker is door de GGD preventief in quarantaine geplaatst
  3. De werkgever draagt de medewerker op om thuis te blijven
  4. De medewerker wil zelf thuis blijven.

In het eerste geval heeft de medewerker op basis van de wet en de CAO PO recht op loondoorbetaling. De medewerker is in dat geval ziek en moet bij de Arbodienst ook ziek worden gemeld.

In de tweede tot en met vierde situatie is het anders geregeld.

  • In situatie 2 en 3 is de eerste vraag die moet worden gesteld of het in de functie van de medewerker mogelijk is om thuis te werken.
  • Als er géén mogelijkheid tot thuiswerken is, dan heeft de medewerker op basis van de wet en de CAO PO recht op loondoorbetaling.
  • Is er wel een mogelijkheid tot thuiswerken, en de medewerker gaat ook vanuit huis werken, dan is er ook recht op loondoorbetaling van uit wet of CAO.
  • Kan de medewerker thuis werken, maar de werknemer weigert dat? Dan is er géén loondoorbetalingsplicht vanuit de werkgever.

In de vierde situatie – als de medewerker zelf thuis wil blijven. Is de vraag of daarvoor een gegronde reden is. Als de medewerker een gegronde reden heeft, dan volg je hetzelfde schema als in situatie 2 en 3. Heeft de medewerker geen gegronde reden, dan is er geen recht op loondoorbetaling.

Een gegronde reden is afhankelijk van de situatie. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een gezondheidssituatie of thuissituatie die het niet toelaat om aan het werk te gaan. Dit is individueel te bepalen.

Per medewerker moet daarom bekeken worden wat recht doet aan de situatie.

Mocht u vragen hebben over de situatie bij uw medewerker en heeft u daar hulp bij nodig. Neem contact op met onze medewerker Theodora de Kooter of één van onze andere adviseurs.