Betaald ouderschapsverlof

Betaald ouderschapsverlof

07-10-2022 11:52

Sinds 2 augustus 2022 is er vanuit de Wet Arbeid en Zorg een nieuwe regeling voor ouders met pasgeboren kinderen: betaald ouderschapsverlof. De regeling houdt – kort samengevat – in dat iedereen die een kind heeft die de leeftijd van 1 jaar nog niet heeft bereikt  voor maximaal de omvang van negen weken betaald ouderschapsverlof kan opnemen. 

Tijdens dit verlof heeft de werknemer recht op een uitkering die 70% van het maximum dagloon bedraagt. UWV berekent deze uitkering en betaalt de uitkering uit aan de werkgever als de werknemer in loondienst is.

Uit de CAO PO 2022-2023 blijkt dat de werknemer – voor de uren dat het betaald verlof wordt genoten gedurende het eerste levensjaar van het kind – een vergoeding krijgt van 75% van het bruto maandsalaris. Bovendien krijgt een medewerker geen negen weken maar 415 uur. Dit komt daardoor neer op ruim tien weken betaald verlof.

Terugbetalingsregeling verlof

Daarnaast was tot en met 1 augustus 2022 de regel dat als de werknemer na afloop van het verlof vermindering van de benoemingsomvang aanvroeg en deze werd toegekend – terwijl het ouderschapsverlof op de hogere benoemingsomvang was berekend – de werknemer het teveel genoten betaald ouderschapsverlof moest terugbetalen.

Met ingang van 2 augustus 2022 geldt dat al het betaalde verlof dat in het eerste levensjaar wordt genoten niet hoeft te worden terugbetaald. Ook niet als de werknemer na afloop van het verlof de benoemingsomvang laat aanpassen en in principe recht had op minder betaald ouderschapsverlof.

Voorbeelden

Door de invoering van deze regeling is de kans aanwezig dat uw medewerker gedurende een langere periode afwezig is. Om dit voor u in beeld te brengen, treft u – na een korte schets van de situatie – hieronder enkele voorbeelden aan.

Mw. Beetjes gaat op 6 juni 2022 met zwangerschapsverlof. Het verlof vangt vier weken voor de dag na de vermoedelijke bevallingsverlof aan. Op het moment dat het verlof start heeft mw. werktijdfactor 1,0000.  

Mw. bevalt op 11 juli 2022. Vanaf 12 juli 2022 vangt het bevallingsverlof voor 12 weken aan. Op 3 oktober 2022 eindigt het bevallingsverlof.

Nu op basis van wet- en regelgeving verlof en vakantie niet samen mag vallen, heeft mw. nog recht op zes weken zomervakantie. Het compensatieverlof start dan ook op 4 oktober 2022 en eindigt met ingang van 15 november 2022. Nu in de periode van het compensatieverlof ook een week vakantie valt – en vakantie en verlof niet samen mogen vallen – heeft mw. ook nog recht op compensatie van deze week. Op 22 november 2022 moet mw. weer starten met haar werkzaamheden. 

Mw. heeft met haar werkgever afgesproken dat zij betaald ouderschapsverlof wil opnemen. Mw. kan het verlof op verschillende manieren opnemen. Hieronder staan daarvoor de verschillende opties benoemd. 

OPTIE A:

Mw. Beetjes kiest ervoor om aansluitend aan het einde van het compensatieverlof het volledige recht op betaald ouderschapsverlof op te nemen. Daarom heeft mw. tot 15 februari 2023 verlof. In de periode van 22 november 2022 tot 15 februari 2023 ontvangt ze 75% van haar bruto maandsalaris. 

OPTIE B:

Mw. kiest ervoor om aansluitend aan het compensatieverlof het betaald ouderschapsverlof op te nemen voor twee dagen per week. Mw. is daardoor werkzaam in de periode van 22 november 2022 tot 26 juni 2023 voor drie dagen per week. In genoemde periode wordt daarom haar bruto maandsalaris op twee dagen teruggebracht naar 75%.

Meer weten neem contact op met een van onze adviseurs:

Theodora de Kooter
Karin Eding
Laurien Agterberg